Informacje dla uczestników kursu specjalistycznego
„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
III Edycja Wrocław
realizowanego w ramach Projekt pn.: Mały DolnoŚlązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 209-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

harmonogram-ćwiczeń-III-edycja-Wrocław-ROK-noworodka

harmonogram szkolenia III Wrocław

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

Informacje dla uczestników kursu specjalistycznego
„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
II Edycja Wrocław
realizowanego w ramach Projekt pn.: Mały DolnoŚlązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 209-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

harmonogram szkolenia II Wrocław

harmonogram-ćwiczeń-II-edycja-Wrocław-ROK-noworodka

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

Informacje dla uczestników kursu specjalistycznego
?Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych?
I Edycja Wrocław
realizowanego w ramach Projekt pn.: Mały DolnoŚlązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 209-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

harmonogram szkolenia I Wrocław

harmonogram-ćwiczeń-I-edycja-Wrocław-ROK-noworodka

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

W dniu 31.12.2015r. biura Agencji Usług Oświatowych „Omnibus” sp. z o.o. będą nieczynne.

Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku!…

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

Informacje dla uczestników kursu specjalistycznego
„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
II Edycja Wałbrzych,
realizowanego w ramach Projekt pn.: Mały DolnoŚlązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 209-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

harmonogram-ćwiczeń-II-edycja-Wałbrzych-ROK-noworodka

harmonogram szkolenia edycja II Wałbrzych

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

Informacje dla uczestników kursu specjalistycznego
„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
II Edycja Jelenia Góra,
realizowanego w ramach Projekt pn.: Mały DolnoŚlązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 209-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Harmonogram szkolenia – zajęcia teoretyczne

Harmonogram staży

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

Informacje dla uczestników kursu specjalistycznego
„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
I Edycja Wałbrzych,
realizowanego w ramach Projekt pn.: Mały DolnoŚlązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 209-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Harmonogram szkolenia – zajęcia teoretyczne

Harmonogram staży

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

Zapowiedź kursów finansowanych ze środków POWER

      Agencja Usług Oświatowych sp. z o.o. w Kłodzku przystąpiła do konkursu i  złożyła wniosek na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

     Przedmiotem konkursu są projekty przewidujące wsparcie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi.

    Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie od 2016r. będziemy realizować następujące kursy na obszarze 18 okręgowych izb pielęgniarek i położnych na terenie całej Polski:

  1. kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,
  2. kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,
  3. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek.
  4. kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,
  5. kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,
  6. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.
  7. kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
  8. kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego,
  9. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Szczegółowe oferty zamieszczone zostaną w terminie późniejszym.…

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment

Informacje dla uczestników kursu specjalistycznego
„Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych”
I Edycja Jelenia Góra,
realizowanego w ramach Projekt pn.: Mały DolnoŚlązak Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 209-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Harmonogram szkolenia – zajęcia teoretyczne

Harmonogram staży

Posted in AKTUALNOŚCI | Leave a comment