KURSY

OFERTA KURSÓW DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Agencja Usług Oświatowych Omnibus Sp. z.o.o. w Kłodzku zaprasza wszystkie chętne pielęgniarki i położne do wzięcia udziału w następujących szkoleniach:

PEŁNA OFERTA KURSÓW I SZKOLEŃ

  Specjalizacje >>

Warunkiem uczestnictwa w specjalizacji jest aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej dwa lata przepracowane w zawodzie pielęgniarki lub położnej w okresie ostatnich 5 lat.

  Kursy kwalifikacyjne >>

Warunkiem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym jest aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej.

  Kursy specjalistyczne >>

Warunkiem uczestnictwa w kursie specjalistycznym jest aktualne prawo wykonywania zawodu

  Kursy dokształcające >>

Warunkiem uczestnictwa w kursie dokształcającym jest aktualne prawo wykonywania zawodu

Szkolenia realizowane są w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Cena od osoby za szkolenie do uzgodnienia

NASZE SPECJALIZACJE

Wykaz specjalizacji, które rozpoczęły się w 2012r.:
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarekKonin
 
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarekJelenia Góra
 
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – Koszalin
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych – Wałbrzych
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego dla położnych – Toruń
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek – Zielona Góra
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Konin
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – Toruń
 
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – Zielona Góra
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek – II edycja Toruń
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego dla położnych – Konin
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Toruń
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek – Kędzierzyn Koźle
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek – Koszalin
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – Włocławek

Wykaz specjalizacji, które rozpoczęły się w 2013r.:

  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek – Koszalin
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Koszalin
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek – Koszalin
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – Toruń
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Kalisz
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek – Leszno

Wykaz specjalizacji, które rozpoczęły się w 2014r.:

  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Prudnik
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Jelenia Góra
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek – Jelenia Góra
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – Prudnik
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Toruń
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek – Toruń
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Włocławek
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – Włocławek
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – Włocławek
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek – Żary
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek – Żary
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – Ostrów Wielkopolski
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – Kołobrzeg
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek – Kołobrzeg
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek – Kłodzko
  Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek – Koło

Wykaz kursów i specjalizacji, które planujemy rozpocząć w 2015r.: pełna oferta dostępna na Stronie Głównej

Kursy zawodowe, które planujemy rozpocząć w 2015r.:

  Kurs operatora maszyn do robót ziemnych: koparko-ładowarka  w zakresie III klasy uprawnień
  Kurs operatora maszyn do robót ziemnych: koparka w zakresie III i II klasy uprawnień
  Kurs operatora maszyn do robót ziemnych: ładowarka w zakresie III i II klasy uprawnień
  Kurs operatora maszyn do robót ziemnych: spycharka w zakresie III klasy uprawnień
  Kurs operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw w zakresie III klasy uprawnień
  Kurs operatora walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień
  Kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg, wszystkie typy
  Kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych, wszystkie typy
  Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, wszystkie typy
  Kurs drwala – operatora pilarek spalinowych
  Kurs operatora pilarek spalinowych
  Kurs tapicer meblowy
  Kurs szwacz
Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Kurs pracownika ochrony fizycznej i mienia
Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli instalacji butli LPG

Comments are closed.